Dispositivo tipo "dog house"Dispositivos de inspección manual para verificar por atributos o variables posición de barrenos, perfiles y distancias.

GMK