Dispositivos semiautomáticosDispositivos de carga / descarga manual e inspección automática por atributos o por variables con medios neumáticos o electrónicos.

GMK